Na muške Radosti a starosti opičiaka Eda

štvrtok, júna 21, 2018


Emócie sú palivom našich životov, no napriek tomu ich podceňujeme. Emocionálna inteligencia  je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje prežívanie spokojnosti a úspechu v našich životoch. Deti sa v škole o svojich emóciách a pocitoch neučia. Aj pri výchove sa žiaľ rozvoj emocionálnej inteligencie zanedbáva. Unikátna knižka Radosti a starosti opičiaka Eda , pomôže deťom lepšie pochopiť prežívanie svojich pocitov a pre nás rodičov, je úžasnou pomôckou sebapoznania.
Knižka spolu so súborom hier a príručkou pre rodičov vyšla pod názvom Hravý sprievodca zložitým svetom detských emócií, ktoré sa venujú rozvoju emocionálnej inteligencie u detí a sú súčasťou unikátneho projektu EQ VÝCHOVY.

"Počas svojej práce na psychatrickom oddelení som sa stretávala s tým, že množstvo psychických problémov u dospelých pacientov malo korene práve v detstve a často pramenili z výchovy chudobnej na emócie.
 
Autorkou je úžasná mama dvojročnej dcérky a klinická psychologička Michala Šuranová, ktorá od roku 2010 pôsobí na psychiatrickom oddelení v nemocnici v Rimavskej Sobote. 
Hlavnou motiváciou k vytvoreniu tohto projektu bolo práve jej pozorovanie dospelých ľudí počas praxe a uvedomenie si, že detstvo je dôležitým životným obdobím, kedy sa utvárajú základy duševného zdravia človeka.  

Naša spoločnosť nás tlačí k čo najlepším výkonom a výsledkom. Životný úspech si spájame s vysokoškolským vzdelaním a inteligenciou. Na emocionálnu stránku sa však zabúda a pritom nám sám život ukazuje, že spokojnosť a naplnenie človeka pramení práve v emocionálnej inteligencii.

Čo je to emocionálna inteligencia (EQ)?   
Je to schopnosť človeka porozumieť sebe a svojim pocitom, primeraným spôsobom ich vedieť prejavovať, ale aj schopnosť motivovať sám seba a schopnosť pochopiť a vcítiť sa do emócií iných ľudí.  


EQ výchova prináša koncept zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, ktorého cieľom je pomôcť rodičom vychovať spokojné a šťastné deti so zdravými vzťahmi, z ktorých sa perspektívne stanú úspešní ľudia v osobnom i pracovnom živote. 


Obsah hravého sprievodcu: rozprávková knižka, spoločenská hra, pexeso, príručka pre rodičov.

Kniha Radosti a starosti opičiaka Eda je písaná vo forme ľahko zrozumiteľných 25. rozprávok pre deti, ktoré obohatila svojimi ilustráciami Viktória Berta. 
Cieľom knihy je učiť deti spoznávať a pomenovávať svoje emócie, učiť sa ich spracovať, pozitívne ich zúžitkovať vo svojom živote a využiť ich na budovanie zdravých medziľudských vzťahov.  
Opičiak Edo a jeho rodina  sa ocitá vo veselých, ale i náročných situáciach a zažíva pozitívne i negatívne emócie. 
Knižka opisuje rôzne situácie, v ktorých sa predškoláci môžu ocitnúť a ukazuje rodičom ako ich citlivo zvládnuť (napr. keď sa mama ocitne v nemocnici, príchod nového súrodenca, vysmievajúci sa spolužiak, prvé stretnutie so smrťou). Psychická rovnováha je hlavným predpokladom toho, aby sa nám darilo v osobnom a pracovnom živote. Je dokázané, že ľudia s vysokou úrovňou emocionálnej inteligencie majú kvalitnejšie vzťahy, sú sebavedomejší, lepšie ovládajú svoje nálady a odolávajú depresiám. 

Pre rodičov nie je vždy jednoduché vedieť sa v detskej duši zorientovať. A práve prostredníctvom opičiaka Eda sa to môžeme všetci naučiť. Nie vždy sa nám bude dariť, no emócie nás sprevádzajú celý život a preto je len na nás, ako si s nimi budú vedieť dať rady, aj naše deti. 


Knižku si môžete zakúpiť na : https://eq-vychova.sk/   (kde sa dozviete aj viac o projekte EQ výchova).
Autorku Michalu Šuranovú môžete sledovať na instagrame: https://www.instagram.com/michalasuranova/


Sledujte aj náš Instagram, kde vám v najbližšie dni sadu Hravý sprievodca zložitým svetom detských emócií,  venujeme.
 

You Might Also Like

0 komentárov

Populárne príspevky

Kolekcia ĽÚBIM ŤA

ZOBERPREČ

ZOBERPREČ